Մէկ խօսքով, ի՛նչ պիտի ըլլայ մեր խոնարհ կարծիքը արդի աշխարհաբարի մշակման մասին։ Այդ մշակումը երկու ուղղութեամբ կրնայ արդիւնաւորիլ. Պայմանադրապէս եւ բարեշրջումով։

read more